Avatar
miramelamud

Слила сценарий школьной пыессы

הקלטה
טל- משפחה לאסיפה 2
אבא עזוב את העיתון זה עיניין של חיים או מוות
אבא- מה את רוצה ממני עזבי אותי בשקט כולה 8 בבוקר חיים רק פעם אחת
טל-אושר
2 תתעורר תפסיק לישון
אושר-פרצוף מותש
אבא -להזכיר לך מה קרה בפעם שעברה
שחר-רגע מה קרה אני לא זוכרת (תמימות)
אבא- פעם שעברה פתחת חקירה בגלל סוכריה שאת אכלת!
טל-טוב נו לא משנה
שחר -משנה משנה
טל - אוקי נחזור לענייננו
שחר לפי מה שזכור לי את היית עם מוצי אחרונה
שחר- תזכירי לי
טל - אז ככה הלכתי ברחוב עם מוצי אמא הייתה צריכה עזרה אז שמתי אצלך את מוצי
שחר- נכון ,אבל אני לא הייתי אחרונה עם מוצי... הבאת לי אותו וכמו שכולם יודעים אני מפחדת מכלבים בדיוק אושר ירד מהאוטובוס אז הבאתי לו אותו .
אושר- אה עכשיו אני נזכר ...אז ככה נכנסתי איתו הביתה והייתי חייב מקלחת אז שמתי אותו על המחשב של אבא
אבא- נו זאת בדיוק הבעיה הוא ממש הפריע לי אז הורדתי אותו על הרצפה וחזקתי לשלי
שחר-טוב נמאס לי מהחקירה הלכתי לחדר ....
שחר צורחת מהחדר ורצה לכיוון והמשפחה
רצה לכיוון השני

👍1
To react or comment  View in Web Client
See comments under original post